بررسی تاریخ عکاسی ایران

بررسی تاریخ عکاسی ایران -
Bottom

مشهد و ماترا

photo_2017-12-31_14-26-47.jpg


 

نشست تخصصی " معرفی مشهد به عنوان پایتخت عکاسی زیارتی در جهان اسلام " برگزار شد . این نشست با حضور پاسکواله دوریا وروزنامه نگار ایتالیایی

و نسرین ترابی عکاس و پژوهشگر در بنیاد    .

پژوهشهای اسلامی در آستان قدس رضوی واقع در دربست طبرسی برگزار شد

  

 

 

photo_2017-12-31_14-26-40photo_2017-12-31_14-26-54

photo_2017-12-31_14-26-08

 

  .