بررسی تاریخ عکاسی ایران

بررسی تاریخ عکاسی ایران -
Bottom

درگذشت دکتر محسن جعفری مذهب

photo_2017-10-10_16-07-32.jpg


متاسفانه با خبر شدیم دکتر محسن جعفری مذهب در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۶ درگذشت 

روحش شاد 

سایت تاریخ عکاسی این ضایعه بزرگ را به خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می نماید .